Velkommen til Canadas Electronic Travel Authorization-system (eTA)

Fra og med den 25. august 2015 er eTA en påkrævet elektronisk rejseautorisation for rejsende, der besøger Canada som turister, på gennemrejse eller på forretningsrejse under 6 måneder.

Ansøg om eTA

Velkommen til Canadas Electronic Travel Authorization-system (eTA)

Fra og med den 25. august 2015 er eTA en påkrævet elektronisk rejseautorisation for rejsende, der besøger Canada som turister, på gennemrejse eller på forretningsrejse under 6 måneder.

Berettigede rejsende med pas fra udvalgte lande vil online kunne ansøge om en eTA.

Rejsende, der ikke opnår en eTA, kan blive forment adgang til Canada, og de kan også få bøder udstedt af den canadiske regering. Rejsende anbefales derfor at ansøge så snart som muligt.

Ansøg om eTA

eTA er en påkrævet rejseautorisation for rejsende, der besøger Canada som turister eller på forretningsrejser eller som gennemrejsende.
Udfyld eTA
-ansøgningen

Angiv data for hver rejsende på eTA-ansøgningsformularen.

Ansøg Ansøg om eTA
Bekræft den rejsendes data

Gennemse og bekræft data for hver ansøger.

Ansøg om eTA
Betal og indsend ansøgning

Betalinger med kreditkort, betalingskort eller bankoverførsel accepteres.

Ansøg om eTA
Modtag eTA via e
-mail

Din eTA-autorisation vil blive sendt til dig via e-mail inden for 15 minutter eller mindre.

Ansøg om eTA

eTA er en ny canadisk supplerende rejsescreeningsproces

Canada har implementeret et webbaseret rejseverifikationssystem, der giver udenlandske statsborgere visumfritagelse, og det hedder Electronic Travel Authorization (eTA). Implementeringen af dette program er blot et af mange initiativer, som den canadiske regering har iværksat som en del af deres fælles aftale med USA om bedre at kunne sikre den fælles grænse.

eTA-registrering er nu obligatorisk

USA og Canada er blevet enige om en politik, der er lavet for at øge sikkerheden af den grænse, de deler, såvel som øget samarbejde bl.a. om at dele visa- og immigrationsoplysninger, som de måtte indsamle. Håndhævelsen af Electronic Travel Authorisation er et af Canadas initiativer som følge af denne aftale.

Grundlæggende om canadisk eTA

Den canadiske eTA er meget lig de digitale rejseverifikationssystemer, der anvendes i mange ilande såsom USA og Australien. Ganske som navnet antyder, bekræfter eTA en persons egnethed til at rejse til Canada. Det svarer til et typisk visum og er ofte kaldt for et "mini-visum", men ansøgningen om og udstedelsen af en eTA sker helt og holdent online.

Omfanget af eTA'en

Udenlandske statsborgere fra lande med visumfritagelse vil blive berørt af eTA-systemet, navnlig dem fra udvalgte europæiske lande såvel som New Zealand og Australien. Idet canadiere ikke er pålagt restriktioner for rejser i USA, er det tænkeligt, at statsborgere fra USA vil glæde sig over samme fordel, altså at de ikke behøver en eTA for at rejse til Canada. Udenlandske statsborgere, der skal ansøge om visum for at rejse til Canada, vil også blive fritaget for eTA'er, idet de har deres egen rejsegodkendelsesproces.

Canadisk eTA-ansøgning

Som navnet antyder, vil udfyldningen og opnåelsen af en eTA være en elektronisk eller webbaseret proces. Turister skal besøge sitet for Citizenship and Immigration Canada (CIC), hvor de skal afgive personlige oplysninger såsom deres navn og fødselsdato og muligvis deres fingeraftryk for at modtage deres eTA. Inden afrejse til Canada bliver autorisationen genereret via sitet, printet ud og derefter videresendt til de pågældende immigrationsmyndigheder sammen med alle øvrige rejsedokumenter.

eTA-systemets fordele

Det centrale formål med eTA'en er at gøre det lettere for berettigede personer at rejse til Canada. Da det vil være lettere at identificere uønskede og uantagelige parter såsom dem uden flyvetilladelse eller med en plettet straffeattest, vil det være nemmere at forhindre dem i nogensinde at komme ind i landet. Således vil det mandskab og de økonomiske midler, der er tildelt til hjemsendelse af folk, derfra hvor de kom, blive reduceret, og i det lange løb spare regeringen potentielt vigtige ressourcer.

Vedtagelsen af eTA-programmet vil også fuldbyrde Canadas loyalitet over for den fælles vision om, at Canada og USA er nødt til at forbedre grænsesikkerheden og udvikle økonomisk konkurrenceevne, som til gengæld vil accelerere strømmen af personer og varer, samtidig med at det vil styrke deres partnerskab.

Det formodes, at nødvendigheden af en eTA vil afholde nogle udenlandske statsborgere, som er velbekendt med, at de ikke er berettiget til at ansøge om en, fra at ansøge om en; især fordi visse personlige oplysninger er påkrævet inden afrejse fra det sted, de bor. eTA'en vil også give CIC en metode til at indsamle data og spore rejsemønstre for udenlandske statsborgere, der er visumfritaget. Regeringen havde førhen ingen mulighed for at gøre dette, idet der ikke før var nogen forudgående screeningsproces for udenlandske statsborgere.

eTA-programmet er også en introduktion til et nyt værktøj, der vil gøre det muligt at foretage mere specifik og personlig risikovurdering af udenlandske statsborgere, end det var muligt med de tidligere visumkrav. Med systemet på plads kan det give stof til eftertanke, når man strategisk diskuterer visumpolitiknetværk, og eventuelle registrerede forandringer bør blive implementeret.

Interactive Advance Passenger Information-systemet

Interactive Advance Passenger Information-systemet (IAPI) er stadig under udvikling af CBSA og vil give luftfartsselskaber en "må gå ombord/må IKKE gå ombord"-besked for alle brugere. eTA'en er et printet dokument, udstedt direkte til den rejsende, og ingen kopi er delt med luftfartsselskaber. Derfor er luftfartselskaber nødt til at bruge IAPI-systemet for at håndhæve eTA-systemet.