Canadisk eTA-FAQ'er

Canadisk eTA-FAQ'er

Hvad er en canadisk eTA?

En eTA bekræfter en udenlandsk statsborgers berettigelse til at rejse til Canada og er et officielt dokument. Selv om den tjener næsten samme formål som et visum, så er måden at få den på meget anderledes end for at få et visum. Ansøgning om et visum er ofte en trættende proces, men når en eTA-ansøgning er indsendt, kan man på få minutter få afgjort, om man er accepteret til at rejse til Canada.

Hvem skal have en canadisk eTA?

En eTA er ikke nødvendig for alle udenlandske statsborgere, der beslutter at rejse til Canada. Kun de, som kommer fra visumfritagende lande såsom visse europæiske lande såvel som Australien og New Zealand vil blive berørt af den nye ordning. Enhver udenlandsk statsborger, hvis hjemland ikke er omfattet af nogen visumfritagelsesordning med Canada, vil være nødt til gennemgå samme rejsescreening som før.

Sådan ansøger du om en canadisk eTA

Da hele eTA-processen, lige fra ansøgning og hele vejen frem til modtagelse af autorisationen, er webbaseret, er udfyldningen relativt enkel. Enhver visumfritaget rejsende skal gå ind på hjemmesiden for CIC (Citizenship and Immigration Canada) og indsende oplysninger såsom deres navn og fødselsdato. Det kan også være, at de skal afgive deres fingeraftryk, så vær sikker på bruge en computer med en biometrisk scanner. Når den pågældende person er blevet godkendt til rejse, udsender siten eTA'en, der skal printes og overdrages til rette immigrationsmyndighed inden afrejse til Canada.

Hvad er en Electronic Travel Authorization (eTA)?

eTA er et ny indrejsekrav for udenlandske statsborgere, der har visumfritagelsesstatus, og som planlægger at rejse til Canada med fly. Autorisationen er linket elektronisk til dit pas og er gyldig i 5 år, eller indtil dit pas udløber - hvad der først indtræffer.

Hvordan ansøger jeg om en eTA?

Ansøgningen er en simpel onlineproces, der kun tager få minutter. Du skal bruge dit pas, et kreditkort (Visa- eller Mastercard) og en e-mailadresse. Kreditkortet er påkrævet, da det koster 85 USD at få en eTA, som vil være gyldig i op til 5 år.

Ansøgningsformularen til en eTA er/vil blive tilgængelig på denne side.

Er visum stadig påkrævet, hvis jeg bare er på gennemrejse i Canada uden at gøre stop?

Hvis du er statsborger i et land, der ikke tilbyder visumfritagelse for Canada, så skal du have et transitvisum for at kunne rejse gennem Canada uden stop eller besøg. Dette er påkrævet, selv om din gennemrejse tager mindre end 48 timer. Der er dog ikke gebyr på et transitvisum. Udfyld formularen for et besøgsvisum (Temporary Resident Visa) og vælg transitvisum fra listen med muligheder på formularen.

Hvis du har visumfritagelsesstatus og nu skal bruge en eTA for at besøge Canada, så skal du også have en eTA for at rejse gennem Canada.

Det kan være, at du ikke behøver hverken transitvisum eller en eTA, hvis du rejser til eller fra USA. Hvis visse udenlandske statsborgere skal opfylde særlige krav, så tillader Transit Without Visa Program (TWOV) og China Transit Program (CTP) dem at rejse gennem Canada på deres rejse til eller fra USA uden et canadisk transitvisum.

Hvad er fordele ved et eTA-system?

Hovedformålet med dette system er at identificere de personer, der ikke er berettiget til at indrejse i Canada, på en betimelig måde. Da de personer, der betragtes som uønskede, eller som ikke skal have indrejse, såsom dem med en kriminel løbebane eller ingen flyvetilladelse, hurtigt kan blive identificeret af systemet, kan screeningen og selvfølgelig rejsen for de, som kvalificerer sig, tilmed gøres mere effektiv og let.

Hvad vil eTA-systemet koste de canadiske skatteydere?

Med dollarens aktuelle værdi er det estimeret, at analyseperioden (2015-2014) for eTA-programmet vil koste 167.74 millioner $. Nettovirkningen af disse nye regler er forsvindende, så interessenterne vil heller ikke have nogen nettoudgift.

I udregningen af ovenstående udgift har GoC antaget, at det i gennemsnit vil indbringe 23.1 millioner $ pr. år i eTA-ansøgningsgebyrer, og at man forventer at ville spare 1.8 millioner $ pr. år i udgifter i relation til fjernelse af uønskede parter fra Canada. I henhold til Gazette har CBSA estimeret, at det koster mellem 398.00 $ og 798.00 $ pr. uantagelig person, afhængig af hvor lang tid de er tilbageholdt. Til sammenligning vil eTA-systemet koste 23.3 millioner $ i etablering og kun 19.5 millioner $ pr. år i administration.

Turistindustrien kan pådrage sig nogle udgifter, hvis man vælger at annoncere eTA-kravene til alle udenlandske statsborgere, der kan være interesseret i at rejse til Canada.

Mens eTA'en ikke er omfattet af CBA'en, så er det medgivet, at besøgende fra visumfritagende lande (bortset fra visse undtagelser) vil være nødt til at betale et gebyr for at få en eTA og også bruge den fornødne tid til ansøgningen. For langt størstedelen vil det dog kun tage få minutter, og gebyret vil nok ikke være afskrækkende.

Det er også medgivet, at turismen vil opleve et vis kortvarig tilbageslag på grund af overgangen til eTA, men det vurderes ikke at ville give nogen permanent betydning for efterspørgslen efter turisme i Canada. Det potentielle fald i turisme vil blive opvejet af eTA-programmets ukomplicerede virkemåde - at ansøgningen gælder i 5 år og kun koster 85 $. Potentielle fald vil blive yderligere mindsket ved den mere distinkte og personlige risikovurdering, som ikke var mulig tidligere.

Besøgende, der indrejser til Canada via land eller havn, vil ikke behøve en eTA. Man formoder dog ikke, at der vil være en kraftig søgning til disse havne, fordi det vil blive meddelt, at man her skal igennem de samme grundige inspektionsrutiner som før. Man formoder heller ikke, at gebyret på 85 $ vil resultere i, at potentielle besøgende vil skifte til et andet befordringsmiddel. Der vil dog sandsynligvis være en justeringsperiode, idet besøgende bliver gjort opmærksom på inspektionsrutinerne for alle ankomsthavne - på trods af eTA-kravet.

Det er dog blevet bemærket, at GoC måske ikke har overvejet de øgede ressourcer, der er nødvendige for at behandle Temporary Resident Permits (TRP’s) for visumfritagne udenlandske statsborgere, som er uantagelige. Der vil sandsynligvis også være et problem med visumfritagne udenlandske statsborgere, hvis permanent-bosiddende-kort er udløbet. Førhen kunne de gå om bord på et fly og ankomme til Canada uden CBS'en og være forvisset om, at de var permanent bosiddende. Dette vil medføre en stigning i Canadas opholdskrav, men også stigning i antallet af Permanent Resident Travel-dokumenter, der skal udstedes, samt antallet af Immigration Appeal Division-sager.